media

Aktuell fetterprofil: Kino Balkan

Kunstnerforening Kino Balkan

Yugo Dinar 1968

Orgnr: 995 979 640 (reg 06.10.2010)
Adresse: Høisetbakkane 136, 3748 Siljan
kontakt: kinobalkan@prohic.no

tlf: Dino Prohic: 922 25 224 (leder)
Igor Dunderovic 922 42 585 (nestleder)
Uzeir Bukvic (styremedlem)

Kunstnerforening Kino Balkan er en ideologisk forening som har til formål å administrere sine medlemmers prosjekter under et felles tak, og holde ved like en fungerende og effektiv infrastruktur ved produksjon av arrangementer. Foreningen er landsdekkende og hadde sitt første møte i Sarpsborg den 15.10.2010.

Foreningen er av åpen karakter mht. etnisitet, politiske meninger, kjønn og så videre. Det er til en viss grad forventet at medlemmer har kjennskap til Balkan og kan hevde å hente sin andel av kunstnerisk inspirasjon derifra. Hvis du føler at du hører til som medlem av foreningen er det mulig å søke. Fyll ut skjemaet vedlagt under, og send det til kinobalkan@prohic.no

Påmeldingsskjema KKB