10 Dec

Staten mot fetter Hederkov

Fetter Eddy var ti, når han blei tatt av politi.
politi fant ham ligge midt i en sti
Fetter var en raring som satt stille i forvaring
Jeg var alene om å gi en forklaring, jeg sa:

Read More