Igor og Aslak

Bendik og Årolilja

Bendik dro til Nidaros
For å slåss i kongens hær
han ble forelska i ei vakker møy
som selve kongen stod for nær
– Årolija … Kåffer søve du så længe?

Han va’kke med i kongens gard
Mere enn måneder to
I senga til kongsdatteren
Bendik Fant et sted å bo
– Årolija … Kåffer søve du så lenge?

Så kongen bygde trapp av gull
Og den var laang fra bunn til topp
Hainn som tråkke oppå deinn (sa kongen)
Skal få skilt hodet fra kropp!
– Årolija … Kåffer søve du så lenge?

Dagen dro Bendik til skogs
Jakta den vi–lle rå
natta sov han med jomfrua
.. på en måte, liksom
– Årolija … Kåffer søve du så lenge?

”Æ syns du e’ så fiin, Årolija’
Æ elske’ ditt gule hår
Kåffer kan du itj’ værra min
Uh, salig e’ hainn som dæ får”
– Årolija … Kåffer søve du så længe?

Så, en dag kom kongens gutt
og sa: ”Veit dåkk’ ka æ så?
Bendik hadd’ tråkka i trappa.
Deir kongen sa – Må it’j gå!”
– Årolija … Kåffer søve du så længe?

Å, da ble kongen så sint
Slo med NEVEN I BORD
”Kapp nå hauvet a’ hainn Bendik
Begrav det for kjerrka NORD”
– Årolija … Kåffer søve du så længe?

Årolilja så det skje
Bendik LIGGER DER OG DØR
”Men da går å dør æ og
Begrav meg for kjerrka SØR”
– Årolija … Kåffer søve du så længe?

Så–nn var den historien
De–r ligger de begge nå
Ut av graver til de to
Vokser det to liljer blå.
– Årolilja, (hallo) svare it’j, for hu e’ dø’..