Kulturkræsj Grenland

Hva er Kulturkræsj Grenland?

OM KULTURKRÆSJ GRENLAND
I samarbeid med: IBSENHUSET, ÆLVESPEILET

Kulturkræsj Grenland er lokal kulturarrangør som ønsker å fremme kulturelt mangfold lokalt og fremme kulturtoleranse globalt ved å sette mangold på plakaten.

Kulturkræsj deler formål og mandat med andre norske organisjasjoner som: Oslo World, Førdefestivalen, Transform i Trondheim, Globusfestivalen i Drammen, Fargespill Bergen, Internasjonal Fest i Kristiansand, og ikke minst Kulturkræsj i Sandefjord. Disse er utprøvde og vedvarende kulturelle arenaer. Lokalt har Gatefest på Lie, Barnas Verdensdager, Røde Kors, samt Mersmakfestivalen og PiTfestivalen bidratt til disse formålene på vegne av befolkningen i Grenland.

Her er noen overlappende vedier og mål som gjelder:

  • Vi (alle overnevnte) liker musikksjangeren «world music», et nokså udefinert begrep som inbefatter etniske og tradisjonelle musikksjangre fra hele verden, gjerne populære, modere utgaver. Norsk og samisk folkemusikk, norsk folkrock og folkjazz faller også under her.
  • Vi anser at Norge er flerkulturelt og vil at programmer og budjsetter reflekterer det.
  • Vi vil at det finnes arrangementer der etniske minoriteter føler seg velkommen.
  • Vi vil at profesjonelle artister med minoritetsbakgrunn skal være synlige i finkulturen.
  • Vi liker arrangementer der nordmenn og minoritetsbefolkningen møter hverandre.

En «syrisk» artist i kulturprogrammet har positive ringvirknigner for målet om inkludering og åpenhet:

  • Minoriteter føler at minoriteter er inkludert i finkulturen. De føler seg sett, blir mindre engstelige og mindre fremmedgjort. 
  • Nordmenn oppdager at en «syrisk» artist er anerkjent av kultureliten. De får respekt for folkegruppen, og inser at syrerne også er ordentlige kulturfolk, og ikke bare kebabsjappekokker eller grønsaksbutikk kasseflyttere. De blir mindre engstelige og mer åpne for kontakt.
  • Artisten, som holder høyt nivå og kvalitet, blir honorert og anerkjent. Han vedlikeholder sin kulturprofil og fortsetter å fungere som en brobygger mellom etniske grupper i Norge.

Kulturkræsj Telemark har vært organsiert som festival i 2018 og 2019 i samarbeid og med støtte fra mange lokae orgranisasjoner i Grenland: blant disse var:

  • Ibsenhuset, Ælvespeilet, Sparebankstifltelsen, Skien/Porsgrunn Kommune, Flerkulturelt utvalg, Telemarks Fylkeskommune, Samarbeidsrådet for Tro og Livssyn, Der du bor Grenland, LoPe forening for mikrointergrering, Røde Kors, Voksenopplæringen, m.f. Tusen takk til alle.

Mvh

På vegne av, venner og samarbeidspartnere

Igor Dunderovic v/ Kulturkræsj Telemark/ Grenland